Mesleki Eğitim Belgesi

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve Ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanların mesleki eğitim belgesi alma zorunluluğu vardır.
Mesleki Eğitim Belgesiz İşçi Çalıştırma Cezası
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen

(MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
İdari para cezaları ve uygulanması MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı İkibin Türk Lirası para cezası verilir.

Yeterli çoğunluğu sağlamanız durumunda firmanızda gerekli eğitimi düzenleyebiliriz. Eğitmenimiz planlanan günler ve saatlerde firmanıza gelerek eğitimi verir. Eğitim bitiminde sınavı yapar ve sınav bitiminden en geç 5 iş günü sonunda eğitime katılan herkes için ayrı ayrı olmak üzere kişiye özel Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanız kumunuza teslim edilir.
Eğitimlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için

info@orsated.com adresine mail atabilirsiniz ya da
0553 671 35 54 nolu telefonu arayabilirsiniz.